top of page
145_2160.jpeg

Service en aansprakelijkheid

Wie doet wat?

Er is nog wel eens onduidelijkheid over welke reparaties voor verhuurder zijn en wat u als huurder zelf moet doen. Dit is bij wet geregeld in het ‘Besluit Kleine herstellingen’, hierin staat precies wie waar voor verantwoordelijk is. Dit besluit kunt u raadplegen via www.wetten.nl. Het onderhoud van de woning is dus de verantwoordelijkheid van zowel huurder als verhuurder.

Servicekosten

Er zijn kosten die voor rekening van huurder zijn, maar omdat ze van algemene aard zijn, bijvoorbeeld de algemene verlichting van het trappenhuis, door de verhuurder worden doorberekend. Tevens is in de servicekosten een bedrag opgenomen voor glasverzekering. Glasbreuk voor zowel binnen de woning als geveldelen van de woning zijn hier onder verzekerd, met uitsluiting van eigen gebrek en schuld.

De servicekosten zijn in de huurovereenkomst opgenomen en betreffen een voorschot dat jaarlijks achteraf verrekend wordt.

Aansprakelijkheid 

Wij gaan ervan uit dat u met veel plezier in uw woning woont. Wij doen ons best om het u naar de zin te maken. U heeft als huurder ook verantwoordelijkheid en een eigen risico. Met een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering kunt u uw risico’s afdekken. Het kan gebeuren dat er schade aan uw woning ontstaat. Er zijn verschillende soorten schades, die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan.

Wie verantwoordelijk is voor de kosten, verschilt per geval. Het kan zijn dat u de schade aan de woning zelf moet betalen. Schade aan plafonds, muren, uw vloerbedekking en meubels – ontstaan door wat voor oorzaak dan ook – is in beginsel het risico van de bewoner. Om deze risico’s af te dekken, kunt u verzekeringen afsluiten.

bottom of page